Εκθεσιακά κλουβιά καναρινιών

2016-09-05 13:46

Τα εκθεσιακά κλουβιά των πουλιών

Μια επίσκεψη σε έκθεση είναι αρκετή για να προσέξει κανείς τα κλουβιά εκθεσιασμού των πουλιών, την μεταξύ τους ομοιότητα και τη διαφορά τους με τα κλουβιά που διαμένουν μόνιμα τα πουλιά όλο τον υπόλοιπο χρόνο. 

Γιατί όμως χρησιμοποιούνται ειδικά κλουβιά στις εκθέσεις; 

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής τους;

Κάθε σωστή εκτροφική προσπάθεια έχει πρωταρχικό στόχο και σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των εκτρεφομένων πτηνών ώστε η εκτροφή να κινείται όσο πιο κοντά στα standards της φυλής ή της μετάλλαξής γίνεται.

Για να μπορέσει κάποιος εκτροφέας να ελέγξει τόσο τη βελτίωση που παρουσιάζει το εκτρεφόμενο είδος του, όσο και τις απαραίτητες μελλοντικές βελτιωτικές εκτροφικές επιλογές, θα πρέπει να γνωρίζει απόλυτα τα ελαττώματά και τις ατέλειές των πτηνών που εκτρέφει. Άλλωστε ο στόχος κάθε εκτροφέα είναι να βελτιώνει συνεχώς τα πουλιά του.

Καταλληλότερες για το σκοπό αυτό είναι οι κρίσεις των πτηνών στις ετήσιες εκθέσεις πτηνών, κάθε επιπέδου, όπως αυτές καταγράφονται στα φύλλα κρίσης των κριτών τις "φίσες" όπως έχει επικρατήσει να αναφέρονται από τους εκτροφείς (fisch de jugement).

  1. Πώς όμως πρέπει να παρουσιάζεται ένα πτηνό σ΄αυτές τις εκθέσεις ώστε να διευκολύνεται η παρουσίασή του και κατά συνέπεια και η κρίση του;
  2. Πως θα αναδεικνύονται καλύτερα και ποιο ολοκληρωμένα τα χαρακτηριστικά του κάθε πτηνού;
  3. Πως μπορεί να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία, ή υπό κοινό υπόβαθρο εικόνα τους και συνεπώς και η παρουσία τους;

Γιατί απαιτούνται ειδικά κλουβιά για την έκθεση των πουλιών

Η παρουσίαση των πτηνών στις εκθέσεις προαπαιτεί την τυποποιημένη ύπαρξη των αντίστοιχων με τη μετάλλαξη, το είδος, τη ράτσα του πτηνού και το είδος εκθεσιακών κλουβιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομοιομορφία στην παρουσίαση των πτηνών και ασφαλώς το κοινό περιβάλλον κρίσης.

Οι μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να κρίνουν την τελική κατάταξη των πουλιών είναι αδιόρατες για τον πολύ κόσμο, δυσδιάκριτες για όσους γνωρίζουν, ενώ κουράζουν ακόμη και τα εξειδικευμένα μάτια των κριτών, που σε κάποιες περιπτώσεις επιμένουν αρκετά μέχρι τελικά να τις εντοπίσουν.

Το τελευταίο λοιπόν που θα θέλαμε είναι να υπάρχουν "έξωθεν" επιρροές ή μικρές διαστρεβλώσεις και αλλοιώσεις της ορθής κρίσης τους.

Επιπρόσθετα με την τυποποίηση των κλουβιών έκθεσης των πτηνών επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη εικόνα στο χώρο έκθεσης, αποφεύγοντας κάθε είδους διαφοροποίηση ή ανομοιομορφία, που συνδράμει προς όφελος της γενικής εικόνας του χώρου και των εκθεσιαζόμενων πτηνών.

Τυποποίηση και κανονισμοί εκθεσιακών κλουβιών

Για να διατηρηθεί η προαναφερθείσα ομοιομορφία στους χώρους έκθεσης των πτηνών και για να διασφαλιστεί στο επίπεδο του εφικτού η αντικειμενικότητα στην κρίση, αποφασίστηκε η τυποποίηση των κλουβιών έκθεσης ανάλογα με το είδος του πτηνού ή της μετάλλαξης.

Με βάση αυτή την τυποποίηση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκθέτουν τα πτηνά τους στα κατάλληλα κλουβιά, ενώ δεν γίνεται καμία κρίση αν αυτή η τυποποίηση παραβιαστεί, όπως και αν απουσιάζουν τα δακτυλίδια - ταυτότητες στα πουλιά.

Οι συμμετέχοντες εκτροφείς - εκθέτες, θα πρέπει να ενημερωθούν από τους διοργανωτές ή τους συλλόγους τους, για τον κατάλληλο προς την ράτσα τύπο κλουβιού και να φροντίσουν να τα προμηθευτούν στους αριθμούς που τους είναι απαραίτητα. Σπάνια θα βρεθούν κλουβιά έκθεσης διαθέσιμα για κάποιον που δεν έχει.

Τα κλουβιά αυτά θα πρέπει να είναι καθαρά, σε καλή κατάσταση και με τον προβλεπόμενο εκτροφικό εξοπλισμό που αφορά τα δοχεία σίτισης και υδροτροφοδοσίας, τις λεπτομέρειες των στοιχείων στήριξης (πατήθρες) των πτηνών κλπ, ώστε να παρουσιάζουν την πρέπουσα ομοιόμορφη εικόνα.

Η τυποποίηση των κλουβιών σε σχέση με το είδος που θα παρουσιαστεί στις κρίσεις, βρίσκονται στο αρχείο (pdf) που έχει θέση στη διάθεση του κοινού η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο) όπως και το αντίστοιχο της αρχείο (pdf) της OMJ/COM.

 

Προετοιμασία των πτηνών για την έκθεση

 

Ο εκτροφέας πολλές φορές προετοιμάζει τα πουλιά για την τελική κρίση τους, βοηθώντας τον καλλωπισμό και την περιποίηση του φτερώματος, ακόμη και για τις περιπτώσεις που αυτό δεν κρίνεται. Η άριστη παρουσία άλλωστε είναι σημείο κρίσης για όλα τα είδη.

Και ενώ το πτηνό μπορεί να παρουσιάζεται τέλειο ή πολύ κοντά στα άριστα χαρακτηριστικά της ράτσας του, εντούτοις κάποιες φορές είτε δυσκολεύει την κρίση, είτε ακόμη και να "χάσει" από τα αναμενόμενα εξ αιτίας ίσως και της γενικής "στάσης" του μέσα στο κλουβί.

Και είναι εντελώς φυσιολογικό να επηρεαστεί η κρίση σε κάποιο πτηνό που δεν στέκεται ήρεμα απέναντι στον κριτή του γιατί αυτό "χτυπιέται" συνεχώς τρομαγμένο. Πως άλλωστε θα μπορούσε να συμπεριφερθεί ένα πουλί όταν αντιμετωπίζει για πρώτη φορά στη ζωή του το εκθεσιακό κλουβί, τον πολύ κόσμο, τον πολύ έντονο φωτισμό και κυρίως τον κριτή του σε τόσο κοντινή απόσταση;

Συνεπώς για την σωστή παρουσία θα πρέπει να μεριμνήσει ο εκτροφέας για να βελτιώσει αυτό το μειονέκτημα της συμπεριφοράς του.

 

Διαδικασία εξοικείωσης με το περιβάλλον κρίσης

 

Ο εκτροφέας, αφού κάνει την επιλογή των πτηνών που θέλει να αξιολογηθούν, πρέπει να τα τοποθετήσει σε αντίστοιχο περιβάλλον με αυτό της έκθεσης και να φροντίσει να αναπαράγονται τακτικά οι συνθήκες της κρίσης, ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη και επιθυμητή εξοικείωση απ' το πτηνό.

Ο χρόνος εξοικείωσης του κάθε πτηνού ποικίλει και είναι άμεσα εξαρτώμενος από την εν γένη συμπεριφορά του, ενώ οι χρόνοι που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί και έχουν εφαρμογή κυρίως στα πτηνά που θα χαρακτηρίζονταν ήρεμα.

Ο χρόνος θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση και τον χαρακτήρα του πτηνού και γίνεται από τον εκτροφέα, παρατηρώντας και καταγράφοντας την συμπεριφορά τους.

Ένα μήνα νωρίτερα από την ημέρα παρουσίας των πτηνών στους χώρους έκθεσης, ο εκτροφέας θα πρέπει να τοποθετήσει τα πτηνά του στα ειδικά κλουβιά προετοιμασίας σε διάταξη ανάλογη με αυτή που θα συναντήσουν στην έκθεση.


 

Κλουβιά προετοιμασίας

Τα κλουβιά προετοιμασίας μπορεί να είναι είτε ειδικά για το σκοπό αυτό, είτε τα αντίστοιχα κλουβιά έκθεσης χωρίς όμως για λόγους καθαριότητας να είναι τα ίδια. Απαιτείται δηλαδή για τη συγκεκριμένη πρόταση τουλάχιστον "διπλός" εκθεσιακός εξοπλισμός, κάτι που οικονομικά για πολλούς είναι δύσκολο αν όχι ανέφικτο.

Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί μεταστέγαση των πουλιών σε άλλα κλουβιά, όσο διαρκεί ο καθαρισμός αυτών που θα χρησιμοποιηθούν στην έκθεση. Αν μάλιστα προστεθεί το στρεσάρισμα που αναμένεται από τη μεταφορά και την τοποθέτηση των πτηνών στο χώρο έκθεσης ίσως έτσι τελικά χάσουμε όλα όσα με κόπο προετοιμάσαμε.

Αφού τα πτηνά μπουν στα κατάλληλα κλουβιά, τοποθετούνται όμορφα και προσεγμένα στο χώρο, ώστε να υπάρχει η ψευδαίσθηση και η προσομοίωση με το περιβάλλον της έκθεσης.

Οι εκτροφικές υποχρεώσεις, η φροντίδα των πτηνών και οι πτηνοτροφικές εργασίες μας για τα πτηνά μας θα πρέπει να αφήνουν την εντύπωση των επισκεπτών της έκθεσης, ώστε κι εκεί να υπάρξει κάποια εξοικείωση.

Επιπρόσθετα των παραπάνω μπορεί για δεκαπέντε με είκοσι λεπτά να μεταφέρονται μερικά κλουβιά τη φορά μπροστά στο γραφείο ή στο τραπέζι του εκτροφέα όσο συζητά με φίλους και πίνει τον "καφέ" του προσομοιάζοντας την όλη δραστηριότητα μ' αυτή που υπάρχει την ώρα της κρίσης.

Με την παραπάνω μέθοδο παρουσιάζονται πουλιά πολύ πιο ήρεμα από τα αντίστοιχα που στερήθηκαν την ανάλογη προετοιμασία και που σίγουρα δεν θα είναι τόσο δεκτικά στην παρατήρηση την ώρα της κρίσης.

 

Αποθήκευση και συντήρηση των κλουβιών

Ο ετήσιος χρόνος χρήσης των κλουβιών εκθεσιασμού σπάνια ξεπερνά τους δύο μήνες. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και μέχρι τη επαναχρησιμοποίησή τους θα πρέπει να συντηρούνται, ώστε να παρουσιάζονται πανέτοιμα και χωρίς φθορές στην επόμενη εκθεσιακή περίοδο.

Μετά τη χρήση και τον επικείμενο καθαρισμό τους, τα μεταλλικά μέρη τους θα πρέπει είτε να περνιούνται με προστατευτικό βερνίκι είτε με κάποιο λάδι που θα αποτρέψει τη δημιουργία σκουριάς πάνω τους και την αναμενόμενη καταστροφή τους.

Στη συνέχεια, τα κλουβιά εκθεσιασμού επανατοποθετούνται στις συσκευασίες αγοράς τους για να προστατεύονται από τις σκόνες και τους άλλους ρύπους αλλά κυρίως από την φθορά που επιφέρει το ηλιακό φως (πολυμερισμός) στα πλαστικά μέρη τους.

Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να εφαρμοστεί και με τον υπόλοιπο εκθεσιακό εξοπλισμό που μπορεί να περιλαμβάνει τα πάτηθρα, τα δοχεία σίτισης, νερού και γενικά όλα τα σκεύη των κλουβιών.

Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική αυτά θα διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας έτσι και το συνολικό κόστος της εκτροφής.