Εικόνες λιποχρωμικών καναρινιών

Εικόνες λιποχρωμικών καναρινιών

Τα λιποχρωμικά καναρίνια είναι Λευκά, Κίτρινα ή κόκκινα

Στα λευκά υπάρχει το κυρίαρχο και το υπολοιπόμενο ενώ στα

κίτρινα και κόκκινα το έντονο και το χιονέ...