Εκκίνηση ιστοσελίδας

2013-11-03 15:06

Μέσα απ' αυτή την ιστοσελίδα ευελπιστώ πως θα υπάρξει η απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη τόσο στους νέους κατόχους των καναρινιών όσο και στους νέους εκτροφείς....  και όχι μόνο

Φωτογραφία από το 1992